• Implementatie van werkprocessen

  Stroomlijnen werkprocessen

 • Implementatie van werkprocessen

  Het CrossOver team van 'Stroomlijnen werkprocessen' heeft in kaart gebracht hoe een wijziging van werkprocessen optimaal kan verlopen.

   

  De grootste knelpunten bij het wijzigen van werkprocessen doen zich momenteel voor in de implementatie fase. Om de implementatiefase effectiever te laten verlopen is in kaart gebracht waar een succesvolle implementatie aan moet voldoen. Ook is een instrument ontwikkeld ter ondersteuning van implementaties.

 • Gouden implementatie cirkel

  Een succesvolle implementatie

  Gouden implementatie cirkel

  Wat en hoe?

  Communicatie, nut, eigenaarschap en tijd zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvolle implementatie. Deze voorwaarden moeten gedurende de hele implementatie aanwezig zijn. Hoe dit gedaan kan worden staat omschreven in de buitenste cirkel van de gouden implementatie cirkel.

   

  Klik hier voor meer info over dit onderwerp.

 • Implementatie app

  Focus op communicatie

  Web-app

  We willen dat alle medewerkers altijd en overal op de hoogte zijn van procesveranderingen. Door middel van een app willen we mensen proactief (middels push-berichten) kunnen informeren.

   

  De handleiding van de web-app vind je hier: handleiding

  Zelf proberen?

  De web-app kun je zelf testen en bekijken door te klikken op de volgende link: implementatie app.

   

  Inloggen kan met:

   

  E-mailadres: test@crossover.nl

  Wachtwoord: test12

   

 • Eindrapportage

  Van analyse tot web-app

  Meer weten?

  De eindrapportage van team 'Stroomlijnen werkprocessen' vind je hier.